Nasze produkty

an image

Zbiorniki betonowe
okrągłe


Podstawą wykonania studni o średnicach 1200, 1500, 2000 i 2500 mm jest norma PN-EN 1917, norma DIN 4034 cz.2 i Aprobata Techniczna wydana przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Maksymalna głębokość posadowienia zbiorników wg zaleceń Aprobaty Technicznej wynosi 9 metrów. Elementy składowe tych zbiorników stanowią: dno betonowe, krąg betonowy, płyty i pokrywy żelbetowe. Doboru wysokości studni należy dokonać poprzez dobór elementów z poniższej tabeli. Przy zastosowaniu pokryw z otworem pod właz o średnicy fi 625 mm dodatkowo do regulacji wysokości stosuje się pierścienie dystansowe.

Płyty pokrywowe stosowane do przykrycia zbiorników są płytami przejezdnymi dla obciążeń:

 • pojazdami o całkowitej masie do 15 ton i nacisku koła 5 ton dla płyty "Lekkiej"
 • pojazdami o całkowitej masie do 30 ton i nacisku koła 9,5 tony dla płyty "Ciężkiej"

  Płyty pokrywowe mogą być wykonane z otworem pod właz fi 600 i fi 800 mm oraz dowolnym, uzasadnionym technologicznie i możliwym z punktu widzenia wytrzymałości konstrukcyjnej kształcie. Można je zastosować również jako płyty przejściowe (redukcyjne), służące do wyprowadzenia na powierzchnię studni z kręgów betonowych o średnicy 1000, 1200 czy 1500 mm.


  This free script provided by
  JavaScript Kit

  -->

  Pobierz dokumentację techniczną naszych wyrobów:

  W celu pobrania kliknij na jeden z poniższych linków:

 • Zbiornik 1200 mm
 • Zbiornik 1500 mm (cienkościenny)
 • Zbiornik 1500 mm
 • Zbiornik 2000 mm
 • Zbiornik 2500 mm
 • Zbiornik owalny
 • Zbiornik prostopadłościenny
 • Zbiorniki monolityczne: mniej połączeń - więcej szczelności

  Mimo stosowania mniej lub bardziej kosztownych sposobów uszczelnienia połączeń między kręgami, stanowią one najbardziej wrażliwy na powstanie nieszczelności element studni. Nic dziwnego, że inwestorzy szukają rozwiązań, które ograniczają ryzyko powstania nieszczelności do niezbędnego minimum. Produkowane przez nas elementy studni betonowych umożliwiają zbudowanie zbiornika betonowego w oparciu o możliwie małą ilość elementów składowych.

  Złóż zapytanie
  an image

  Wychodząc na przeciw Państwa oczekiwaniom informujemy, że istnieje możliwość montażu części wyposażenia zbiornika już na etapie prefabrykacji. Jeśli mają Państwo specjalne życzenia dotyczące zamontowania drabinki, stopni złazowych, włazów, wywietrzników itp., prosimy o złożenie zapytania.
  Zapytaj...

  an image

  Zbiorniki betonowe
  owalne

  Produkujemy zbiorniki betonowe o wysokich parametrach użytkowych. Beton zastosowany przy produkcji odpowiada najwyższym standardom stosowanym w budownictwie drogowym i hydrotechnicznym. Klasa betonu C34/45 (B-45), wodoszczelność W8, nasiąkliwość poniżej 4%, mrozoodporność F150.
  Nasze zbiorniki wykonywane są na podstawie normy PN-EN 1917, aprobaty technicznej, oraz jako projekt idywidualny. Dzięki współpracy z najlepszymi dostawcami w branży zapewniamy powtarzalność parametrów betonu.


  Budowa i cechy szczególne zbiorników owalnych

  Komory wykonywane są jako monolit, tj. bez połączeń technologicznych, czy międzypłytowych, jako jednolity element. Zapewnia to szczelność konstrukcji, ciągłość zbrojenia, eliminuje ryzyko pękania połączeń podczas transportu i rozładunku. Wysokość wewnętrzna zbiornika może wynosić do 2500 mm. Jeśli istnieje potrzeba podwyższenia zbiornika, możliwe jest zastosowanie "nadstawki" o wysokości do 2250 mm.
  Płyty pokrywowe zbiorników posiadają zależną od przenoszonego obciążenia grubość. Mogą być wykonane z otworem pod właz fi 600 i fi 800 mm oraz dowolnym, uzasadnionym technologicznie i możliwym z punktu widzenia wytrzymałości konstrukcyjnej kształcie. Można je zastosować również jako płyty przejściowe, służące do wyprowadzenia na powierzchnię studni z kręgów betonowych o średnicy 1000, 1200 czy 1500 mm.

  UWAGA! Zmiana adresu!
  Monolit s.c.
  ul. Autostrada Poznańska 1
  Email: biuro@monolit.net.pl

  tel. +48 91 30 70 095
  tel. +48 514 593 874,
  tel. +48 519 333 668
  fax +48 91 88 65 460
  Zobacz naszego bloga!
  Porady, wiadomości, ciekawostki - przeczytaj na

  blog.monolit.net.pl